Wat is een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek is een lening gecombineerd met een levensverzekering. Uw maandelijkse lasten bestaan uit rente (over het hypotheekbedrag) en de premie voor de levensverzekering. Deze premie bestaat uit een premiedeel waarmee u spaart en een premiedeel voor de overlijdensrisicodekking. Deze overlijdensrisicodekking is over het algemeen onlosmakelijk aan de verzekering verbonden en kan niet worden gewijzigd of geschrapt. U spaart in de levensverzekering altijd het eindkapitaal bij elkaar. Op de einddatum wordt het gegarandeerde kapitaal uitgekeerd. Bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd wordt eveneens het gegarandeerde bedrag uitgekeerd. Op het spaargeld in de levensverzekering ontvangt u eenzelfde rentepercentage als u betaalt aan hypotheekrente. Het spaardeel van de premie is gebaseerd op deze rente en kan wijzigen wanneer uw hypotheekrente wijzigt.

Een spaarhypotheek kunt u als starter niet meer afsluiten. Had u al een spaarhypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013 dan mag deze gewoon doorlopen en kunt u deze ook nog oversluiten naar een andere geldverstrekker of meenemen bij verhuizing. Ook mag u de spaarhypotheek oversluiten naar een bankspaarhypotheek.

Voordelen:

- U lost niet direct af op de hypotheek. De rente is dus gedurende de hele looptijd aftrekbaar. De rente is alleen aftrekbaar als de hypotheek afgesloten is vóór 1 januari 2013.

- Heeft u een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) als levensverzekering, dan bouwt u belastingvrij vermogen op in box 1.

- Een hoge hypotheekrente betekent een hoge spaarrente en dus een hoog rendement. Als u de verzekering voortijdig beëindigt en uw spaarpot laat uitkeren (afkopen), dan krijgt u in de meeste gevallen uw spaarinleg terug, plus de rente daarover.

- Uw maandelijkse bruto lasten aan rente en premie zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente (rente dempende werking). Stijgt de rente dan daalt uw premie, daalt de rente dan stijgt uw premie.

Nadelen:

- Heeft u een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), dan bent u gebonden aan fiscale regels. Hierdoor bent u minder flexibel.

- Een lage hypotheekrente betekent een lage spaarrente en dus een laag rendement.

- Uw maandelijkse netto lasten kunnen stijgen indien uw rente daalt en uw premie stijgt. Dit komt doordat u dan renteaftrek mist.

- De combinatie geldverstrekker en verzekeraar ligt vast, waardoor het overstappen naar een andere geldverstrekker moeilijker kan zijn.


Fiscale regels spaarhypotheek

 

Voorwaarden

Voor een belastingvrije uitkering van een KEW gelden de volgende voorwaarden:

- In de overeenkomst van de KEW (als onderdeel van de spaarhypotheek) moet bepaald zijn dat u (de begunstigde) de uitkering zal gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen.

- Minimaal 15 jaar of tot uw overlijden moeten jaarlijks premies zijn voldaan.

- De hoogste premie die in een jaar wordt betaald, mag niet meer zijn dan 10 maal de laagste premie. Dit is de zogenoemde bandbreedte.

- De KEW geeft in de toekomst recht op een eenmalige uitkering bij leven of bij overlijden.

- De KEW is ondergebracht bij een levensverzekeraar volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 

Vrijstellingen

Op het moment dat u de uitkering van de KEW gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen, kijkt de Belastingdienst of aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan.

- Heeft u gedurende ten minste 15 jaar een bedrag ingelegd en voldoet u aan de overige vereisten, dan is de uitkering tot € 36.800 (2016) vrijgesteld van belastingen.

- Heeft u gedurende ten minste 20 jaar een bedrag ingelegd en voldoet u aan de overige vereisten, dan is de uitkering tot € 162.000 (2016) vrijgesteld van belastingen.

- De vrijstelling is nooit hoger dan het bedrag aan eigenwoningschuld dat u aflost.

- Ontvangt u meer dan de vrijstelling, dan betaalt u inkomstenbelasting (box 1-tarief) over het rentebestanddeel in het gedeelte boven de vrijstelling.

 

De vrijstellingen worden jaarlijks geïndexeerd.

Direct in contact komen?
Wij bellen u graag terug!

Bedankt, we bellen u zo spoedig mogelijk.