Wat is een krediethypotheek?

Een krediethypotheek is een doorlopend krediet met uw eigen woning als onderpand.

U spreekt van tevoren een kredietlimiet af met de geldverstrekker. Binnen deze kredietlimiet kunt u zo vaak als u wilt geld opnemen of aflossen, totdat de afgesproken limiet is bereikt. U betaalt alleen rente over het opgenomen geld in de hypotheek. Deze rente is altijd variabel.

 

De hoogte van de kredietlimiet is afhankelijk van uw inkomen en de waarde van uw woning. Een krediethypotheek werd vaak afgesloten door mensen die (tijdelijk) extra geld nodig hebben voor bijvoorbeeld een verbouwing, zorginkoop of aanvulling op pensioen. Werd, want de krediethypotheek wordt nauwelijks nog aangeboden door geldverstrekkers.

Fiscale regels

Onder de fiscale regels tot 1 januari 2013 was het nog gunstig om via een krediethypotheek extra geld op te nemen, bijvoorbeeld voor een verbouwing. De rente over het extra geleende gedeelte was dan namelijk aftrekbaar in box 1. Aan het type lening werden geen eisen gesteld.

Als u nu echter de eigenwoningschuld verhoogt, dan dient die verhoging minimaal annuïtair te worden afgelost om recht te hebben op renteaftrek voor dat gedeelte. Indien de verhoging namelijk niet annuïtair wordt afgelost, dan valt dit deel van de schuld in box 3.

Aangezien een krediethypotheek geen hypotheek is die minimaal annuïtair wordt afgelost, valt slechts het tot 1 januari 2013 uit deze hypotheek opgenomen bedrag onder het overgangsrecht. Uiteraard is dit alleen het geval indien het geld ook is gebruikt in verband met de aanschaf, onderhoud of verbouwing van uw eigen woning. Gelden die u vanaf 1 januari 2013 extra heeft opgenomen uit een krediethypotheek zullen niet aan de nieuwe fiscale voorwaarden voldoen. De rente over dat bedrag is dan ook niet aftrekbaar. Een eventueel extra opgenomen deel geeft u als schuld op in box 3. Dit komt dan in mindering op uw bezittingen in box 3 waardoor het kan zijn dat u in box 3 minder belasting betaalt.


Indien u een bedrag aflost en ditzelfde (of lager) bedrag weer opneemt in verband met de aankoop of verbetering van de woning in datzelfde of het daaropvolgende jaar, dan is de rente over dit opgenomen bedrag wel aftrekbaar.

Direct in contact komen?
Wij bellen u graag terug!

Bedankt, we bellen u zo spoedig mogelijk.